Nasza działaność oparta jest o stosowne koncesje i zezwolenia