KOREK CZY ZAKRĘTKA ?

Temat, który budzi olbrzymie kontrowersje. Jedni całkowicie odrzucają zakrętkę jako jakościowe zamknięcie win, inni tolerują, a są też tacy, którzy zakrętki preferują. I nie chodzi tu tylko o konsumentów, ale również o winiarzy. W niniejszym artykule postaram się podsumować wszystkie "za" i "przeciw" dla użycia korków i zakrętek. Mam nadzieję, że pomoże Wam to uporządkować wiedzę na ten temat i wyrobić własny pogląd. Jedno jest pewne - alternatywy dla tradycyjnego korkowego zamknięcia są już powszechne i będą prawdopodobnie dalej zdobywać rynek. W 1999 roku 95% win było zamkniętych korkiem, a już dziesięć lat później tylko 69% (z 18 bilionów sprzedanych wszystkich zamknięć na wino).


imgres-2.jpeg  obraz.jpg